Om oss – Vi gör skillnad på riktigt!

HAST Utveckling levererar konsulttjänster, utbildningar, seminarier och coachning inom områdena Ledarskap, Kommunikation, Effektivitet och Individ- och Grupputveckling. Företaget startades 2001 och har sedan dess utvecklat chefer och medarbetare i över 50% av Sveriges 50 största företag. Vi har dessutom genomfört uppdrag i globalt bl a i följande länder Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland, Polen, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Saudi Arabien, Singapore, Japan, USA

Ärligt talat – vad menar vi med det?

Det är inte bara en tagline. Ärligt talat är en del av vår kultur på HAST Utveckling, liksom en viktig del i alla typer av engagemang och uppdrag. Därför strävar vi alltid efter att skapa goda förutsättningar för trygghet och öppenhet, vare sig vi träffas i det fysiska rummet eller i det digitala. Det är när vi är ärliga med vad det är som skaver, som fattas, som pågår i vår tanke- och känslovärld, som vi kan nå verkliga resultat. När vi säger som det egentligen är, kan vi också se hur vi själva bidrar till situationen, ta ansvar för detta, och välja ett annat förhållningssätt för att nå en lösning. 

Bortom ursäkter, bortförklaringar och skönmålningar finns ett lugn. När vi inte längre kämpar för att upprätthålla fasaden uppstår utrymme för möjligheter, energi och kraft till förändring.

Vi lever som vi lär i alla lägen!

Vi skapar utrymme för insikt. Vi är experter på att coacha och utveckla organisationer, chefer och medarbetare till insikter som gör att nya nivåer av resultat och ökat välmående blir bestående. Vi brukar säga att vi arbetar utifrån insikt och princip i stället för teori och metod. Insikter är bestående. I våra utbildningar och uppdrag utgår vi från grundläggande principer om hur alla människor fungerar, forskning om individers och gruppers grundläggande behov och inte minst – forskning om hur den mänskliga hjärnan kan fungera väl i vår samtid.

Vi litar till dialogen. Vi är riktigt bra på att i en dialog lyssna och höra vad som skulle göra en skillnad, både för individen och organisationen. Vi säger till om din förfrågan ligger utanför vårt expertområde och hjälper gärna till så att du hittar den kompetens du behöver. Vi har ett stort nätverk med kompetenta konsulter inom flera områden.

Vi är personliga. Vi är ett relativt litet företag med en medvetet rekryterad bredd i utbildning, arbetslivs- och branscherfarenhet bland våra konsulter. Samtliga konsulter är noggrant utbildade för att leda våra grundutbildningar och mycket erfarna i rollen som facilitatorer.

Vi gör skillnad på riktigt. Samtliga konsulter på HAST drivs av att göra skillnad – på riktigt – i människors liv. Därför fortbildar vi ständigt oss själva, läser forskningsrapporter och nya böcker på vår fritid, kort sagt: vi jobbar alla med det vi brinner för!

Vi skapar bestående resultat. Vi på Hast Utveckling AB har som mål att alltid leverera högkvalitativ service till våra kunder. Tack vare vår kvalitetssäkringsprocess i fyra steg kan vi säkerställa att alla uppdrag och utbildningar lever upp till våra krav på kvalitet och effektivitet. Dessutom ger den oss möjlighet att anpassa oss till olika organisationers situation och terminologi:

Kvalitetssäkring av uppdrag och utbildningar

1. Förstudie – Genom samtal med kunden eller en personlig intervju säkerställer vi att vi har en korrekt förståelse för kundens behov och målsättningar.

2. Genomförande – Vi har kontinuerlig kommunikation med deltagare och beställare, och avslutar varje uppdrag eller utbildning med en skriftlig utvärdering från deltagarna.

3. Utvärdering – Deltagarnas skriftliga utvärderingar sammanställs till en rapport som överlämnas till beställaren efter avslutat uppdrag.

4. Uppföljning – Vi gör en personlig uppföljning vid behov för att diskutera eventuella anpassningar inför framtida uppdrag och utbildningar.