Kommunikation

Kommunikation i all sin enkelhet är ett informationsutbyte som ger en ökad gemensam förståelse.

I realiteten är dock kommunikation aldrig enkelt. Eftersom det du minns av ett samtal inte är det du hörde, utan det du tänkte om det du hörde, är risken för missförstånd, kommunikationshaveri och efterföljande konflikt alltid närvarande.

 

Lita inte till talets gåva!

Kommunikation är en komplex färdighet, och en oerhört viktig sådan för alla som vill kunna leda och påverka.

Färdigheter kan tränas in, men de måste också underhållas, uppdateras och anpassa utifrån situation och publik.

Effektiv kommunikation? Det avgörs av mottagaren. Grunden i framgångsrik och effektiv kommunikation handlar om att presentera det du vill förmedla på ett sådant sätt att det tas emot så som du tänkt. HAST Utvecklings olika tjänster fyller kommunikatörens, facilitatorns och pedagogens verktygslåda med det du behöver för att utveckla din skicklighet inom storytelling, presentationsteknik, retorik, samtalsmetodik, feedback och coaching.

Det som slutligen avgör om du är effektiv i din kommunikation är dock hur det landar på andra sidan, hos mottagaren. Det spelar ingen roll hur tydlig du tycker att du är. Om resultatet blir något annat än vad du avsåg, så var du inte tydlig. Din skicklighet beror på din förmåga att lyssna, förstå och anpassa din kommunikation utifrån mottagarens förutsättningar och förförståelse. Därför utgår HAST Utvecklings kommunikationsträning alltid från det vi vet om principerna bakom mänskligt beteende. Vi hjälper dig använda rätt verktyg vid rätt tillfälle, baserat på kunskap och förståelse för att alla ser, hör, tänker, känner och upplever samma verklighet på olika sätt.

 

“Intrycket av HAST är att ni har en stor stämpel där det står SERIÖST. Ni sticker ut i mängden med er kunskap, och er förmåga att förmedla den. De insikter jag fick kring samtal och lyssnande i utbildningen gav mig helt nya perspektiv i mitt arbete som utredare.”

BENGT HUSBERG (fd polis)
VD, ConEdu AB

Kvaliteten på kommunikationen beror på kvaliteten på relationen. Kommunikation handlar om att göra något gemensamt, alltså krävs minst två individer och en relation dem emellan. Om relationen är öppen och respektfull, och samtalet ärligt och sårbart, byggs en tillit som fungerar som ett magiskt smörjmedel i kommunikationen.

Oavsett hur tekniskt skicklig kommunikatör du är finns alltid risken att du dabbar dig: säger något ogenomtänkt eller har ett vasst tonfall på grund av egen stress, väljer fel kanal vid fel tidpunkt, missar stress och emotionellt tillstånd hos mottagaren etc. Har du då investerat innan i att bygga en god relation ökar sannolikheten för snälltolkning, mindre gnissel och skav, och även konstruktiv konflikthantering.

Hur du bygger rapport, trovärdighet, tillit och psykologisk trygghet är därmed också praktiska färdigheter som tränas i HAST Utvecklings kommunikationstjänster.