Medvetet Ledarskapsprogrammet

Insikter – tydliga målsättningar – nya nivåer av resultat när det är dags att bli ännu skickligare på att leda andra!

Varför Medvetet Ledarskap?

När du haft en egen kraftfull utveckling av ditt personliga ledarskap, brukar det vara intressant att blicka utåt och se hur du kan bli ännu skickligare på att leda andra. Många av de ämnen vi utbildar inom har ingen slutlig kunskapsnivå. Även erfarna ledare upptäcker gång på gång ett skifte i sin vardag utifrån deltagande i detta program. Kort sagt handlar det om att ökad medvetenhet och tydligare fokus ger tillgång till större kapacitet och nya nivåer av resultat. Detta program är för dig som vill fortsätta växa, lära och utvecklas med oss och få struktur och stöd i att skapa resultat på nya nivåer.

Upplägg
Vi varvar utbildning, reflektion och coaching kring ledaregenskaper, egna aktuella resultat och utmaningar, för att göra inlärningen effektiv.

Vad du kan förvänta dig
• Fördjupad klarhet om det medvetna ledarskapets grundprinciper och hur de är tillämpliga i din vardag.
• Nya färdigheter i kommunikation.
• Tid att formulera vad som är viktigast för dig, sätta mål och bryta ner dem till konkreta nästa steg för att utveckla ditt ledarskap och dina resultat.
• Erfarenhetsutbyte med andra erfarna chefer och ledare.

Vid varje tillfälle
Dina aktuella utmaningar och möjligheter – vi ger coaching och feedback.

MÅLGRUPP
Ledare och chefer som vill skapa nya resultat i tillvaron, utmana nuläget, bli coachade att leda sig själv och andra mer effektivt.

NÄSTA DATUM FÖR START
Flytande starter året runt.

PRIS
49 500 kr
Priser är exkl moms

PRAKTISKT UPPLÄGG
Över en tidsperiod på 12 månader:
• 4 heldagar (1 per kvartal)
• Konferenssamtal (gruppcoachning) mellan träffarna månadsvis
• Fokus på fördjupad självinsikt och att skapa konkreta ”nästa steg” mot dina mål och säkerställa resultat.

KRAV
Deltagit i något HAST program eller HAST coaching tidigare.

UTBILDARE/COACHER
Wilhelm Hast och Fiona Jacob

FRÅGOR/ANMÄLAN
wilhelm@hastutveckling.se
monica@hastutveckling.se

Vad kännetecknar ett Medvetet Ledarskap?

När du leder utifrån ett medvetet ledarskap, innebär detta:

 • Att leda med Inre Klarhet
  Du är grundad I verkligheten, får kraftfulla insikter och högre utväxling på dina aktiviteter.
 • Att leda med Syfte, vision och riktning
  Du är passionerad, samstämmig med ett syfte och inspirerad.
 • Att leda från Relation
  Du upplever djup i dina relationer, uttrycker uppskattning och eliminerar konflikter.
 • Att leda med Autenticitet och Integritet
  Du är orädd, äkta, transparent, ärlig, ditt unika jag är uttryckt.
 • Att leda med Närvaro
  Du influerar genom din närvaro och storytelling som skapar engagemang, aktion och resultat.
 • Att leda med Kreativitet och Flow
  Du är kreativ, uppfinningsrik och har tillgång till flow och nya idéer.
 • Att leda med Resilience
  Du behåller ditt inre lugn I utmanande situationer, hittar snabbt nya förhållningsätt och upplever att du växer och blir starkare i mötet med svårigheter.
 • Att leda med Visdom
  Du navigerar genom inre visdom och intuition, bättre beslutskraft ger större påverkan och ökande resultat.

Wilhelm Hast

Wilhelm har utbildat ledare i mer än hälften av Sveriges största 50 bolag och haft förmånen att utbilda och coacha över 20 000 ledare från 40 länder.

 

Wilhelm har en passion för att väcka djup insikt om grundprinciper kring beteende, välmående och produktivitet, snarare än att endast presentera metoder och tekniker.

 

Wilhelm har föreläst på flera av Sveriges universitet inkl Chalmers, Göteborgs Universitet samt för Handelshögskolan i Stockholm på deras internationella ledarutvecklingsprogram med deltagare från 15 länder.

Fiona Jacob

Fiona har arbetat som Executive Coach och mentor för ledare och chefer inom näringslivet, hälso- och sjukvården och välgörenhetssektorn, samt tillhandahållit Professional Coaching Supervision sedan 2010. Innan hon började på Hast 2018 var Fiona Director of Nursing i över 20 år, och inom sitt uppdrag var hon ansvarig för stora förändringsprojekt samt beställningsprojekt inom hälsovårdsinstitutioner internationellt. Fiona har en MBA och en MSc i Coaching och beteendeförändring (utmärkelse) från Henley Business School, Storbritannien. Hon har en BSc (Hons) Nursing, en Post Graduate Diploma in Healthcare Management (RCSI) och är en Certified Master Transformative Coach och Certified Legal Mediator.