Grupputveckling

Att tillhöra ett team eller en arbetsgrupp, eller att vara dess ledare, kan vara både inspirerande och frustrerande. Ibland tycks vissa individer bromsa gruppens arbete och utveckling. En annan gång skapas enastående resultat och teammedlemmarna utvecklas. I ytterligare ett annat scenario är stämningen god och alla har trevligt tillsammans, men det blir inte mycket vettigt gjort.

Frigör och rikta drivkraften i teamet – åt samma håll.

Grupputveckling – kick-start för nytt team eller vitamininjektion för befintligt team. Oavsett om ett team är nytt eller har funnits länge, så är det en god investering att få teamet att samverka mer effektivt. När vi arbetar med team så hjälper vi medlemmarna att förstå varandras olikheter och gör dem till en tillgång. Vi lägger en gemensam grund för kommunikation , feedback och förtroende – så att gruppen tillsammans med gruppledare eller ansvarig chef får verktyg och språk för att självständigt arbeta vidare med sin utveckling efter vår insats. Läs mer här

Grupputveckling – i gränssnittet emellan team. Många organisationer är idag vana vid att arbeta med utveckling av team. Ofta behöver man även reda ut förhållandet mellan olika team och avdelningar. Specifikt för utveckling i gränssnitt mellan team är klargörande av förväntningar, överlämningar och roller. Vi fastställer hur vi kommunicerar och hur vi bygger förtroende mellan team.

Grupputveckling – hantera gnissel, trassel och skav. I den bästa av världar är samarbetet i teamet alltid smidigt och fritt från missförstånd och frustration. I denna den riktiga världen vet vi, att det inte bara är vanligt att det uppstår friktion i teamet, det är t o m en naturligt del av dess utveckling. Tyvärr är det också lika vanligt att detta inte adresseras och hanteras på ett konstruktivt sätt, vilket resulterar i onödiga förluster i produktivitet och prestation i teamet. På individnivå är skav i samarbete och kommunikation dessutom ofta en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Icke hanterade konflikter på arbetsplatsen dränerar inte bara teamet, de påverkar alla delar av de inblandades liv. Vi hjälper er med alla stadier av insatsen, från diagnos till uppföljning, och anpassar åtgärderna efter det som specifikt är närvarande i ditt team.